07.06.2023

Напоследък все повече се убеждавам, че един от големите ни проблеми е късата ни памет. Бързо забравяме кой какъв е бил и се възторгваше или възмущаваме само от това, което говори в момента.
Базови понятия в реториката обясняват защо личността на оратора е важна. Даже е много важна.

Ето малко базисна теория.
Трите класически средства за реторическа въздействие са етос, патос и логос.

“Етос“ означава нравствените качества на оратора, неговия авторитет, моралните му добродетели. Когато те са на висота, това внушава повече доверие у аудиторията и при някои обстоятелства може да бъдат решаващи фактори за убеждаване. Чрез „етос“ реториката се сродява с науката етика, занимаваща се с въпросите на морала във всичките му измерения.

​„Патос“ е понятие, с което се обозначава комплексът от страсти, афекти и чувства, които поражда речта на оратора у аудиторията и влияят на нейното възприемане.

„Логос“ – най-важната група от „техническите“ средствата за убеждаване. Това са рационалните средства в убеждаващата комуникация, чрез които реториката се сродява с логиката, политиката, философията.

Като гледам стоката на политическата сергия, виждам единици, които имат в арсенала си и трите убеждаващи средства от класическата реторика. Така е, защото помня и не се отказвам да анализирам на база знание. Ето и друг проблем – неразбирането, че знание и информираност са две различни неща, не са синоними. Първото се добива активно, с много систематичен труд, развиване на критичното мислене, изследване на причинно-следствените връзки и не на последно място включва и създаване на знание. Второто – информираността, просто “се случва” с клик на мишката – скачаш в информационния океан, получаваш лайкове, но това са шамандури за временно ползване, докато стигнеш на другия бряг. И пак не знаеш, а си просто информиран. Така че, учене през целия живот му е майката.

И не на последно място – езика, който говорят нашите кандидати да ни водят към светли бъднини. Критикувах ГЕРБ за хашлашкото говорене, виждам, че и уж опонентите им от ДБ и Възраждане не падат по-долу. Политици, това не ви прави готини, а просто личи неграмотност, беден речник и обиждате електората си. Ще ви разберем и ако излезете от уличния жаргон и споделите своите възгледи и въжделения на книжовен български език. Хайде, напънете се.

Цветеслава Гълъбова