23.04.2024

Вижте! Какво е отношението на един украински мъжкар към българска жена, която е изразила мнение по нещо, касаещо наша община и наши въпроси?

Това ли е благодарността на украинците към българите, които не само ги приеха топло и сърдечно, но отвориха домовете си за тях, осигуриха им работа, закрила и спокойствие?

Кой си ти, бе, нещастнико неблагодарен, че ще обиждаш българка? Кой си ти, че ще определяш какви флагове да се веят в България? Кой си ти, че ще си позволяваш изобщо да гъкнеш, след всичко, което България направи за вас?

Лидия Делирадева

Може да бъде изображение с 1 човек и текст, който гласи 'оба, ! 76% 15:08 Iгop футрак 3.10.2021 153 28 коментара споделяне'Може да бъде изображение с текст, който гласи 'o6a. ! 75% 15:10 i cycиKy лarHy AlHy uлий 6лaroAaT Irop фyTpaK Lives in Morshyn VIEW PROFILE FRIAT02:11 pyuKa KypBa! cBиHomaTKa! mи Aemo 3a To6oю! фyTpaK messages. DELETE BLOCK Aa'

Украинец ми пише на лично, в отговор вероятно за свалянето на знамето им от СО! Бях написала „Браво“! Наглостта им няма граници!

Margarita Kalinova