24.06.2024

Нямаше да ангажирам позиция по въпроса, но показността на Ганьо, че е по-католик от Папата във връзка с настъпилата кончина на кралица Елизабет II не ми остави голям избор. Ганьо потъна в скръб и заля с тази новина публичното пространство както урагана Катрина щата Луизиана.

Последното излезе извън нормата за информираност, то се превърна в опит за изкривяване на народното самосъзнание в посока на това, че народът е длъжен не просто да изрази съчувствие, да покаже пред света, че е съкрушен. Извърши се и продължава да се извършва по всички медии и информационни сайтове дисекция на английската монархия до девето коляно преди и след ерата Елизабет Втора, сякаш е от съществено значение да сме запознати с историята на английския престол и да я съхраним като вечна памет Българска.

Очаквам още да бъде обявен и национален траур във връзка с настъпилото събитие. Питам обаче Ганьо, наясно ли си, че събитията довели до освобождението на българския народ през 1878 г. са съпроводени от категоричния отпор на лорд Дизраели – по това време е министър-председател на Англия и пръв послушник на кралица Виктория, която единствена в Цяла Европа заявява, че българският народ не бива да бъде освобождаван и освен това е категорична в готовността си да подпомага по всякакъв начин турската армия във войната ѝ срещу Русия. За разлика от теб, българският народ знае и помни, Ганьо!

Без да изпадам в подробности, ще добавя само, че в свое писмо до горецитирания лорд кралицата пише: „Вие ще бъдете ужасно бламиран, ако допуснете да бъде взет Цариград, без да обявите война на Русия, па каквито щат да бъдат последствията!“ Потомците на кралица Виктория унаследиха не само престола, но и пренебрежителното ѝ отношение към България и българския народ, който и до днес те не възприемат като част от човешката раса, а като едни по-долни от тях двукраки същества.

Ганьо, дотегна ни от твоите опити да бъдем претопени, обезличени и обездухотворени! Вместо това запознай народа си как в продължение на 10 години украинската армия избива бесарабските българи в населените с тях региони в Украйна, как ги остави без пенсии, ток и вода, за да започнат да измират от само себе си, вместо да бъде разходван ресурс за техния геноцид и как ти не си мръдна пръста дори да повдигнеш този въпрос пред световната общественост. В този дух ще цитирам големия Виктор Юго, който казва: „Има минути, когато човешката съвест заповядва на правителствата да я слушат. Време е цивилизацията да издигне своята величествена забрана да се продължава така. Ние, народите, заповядваме на правителствата да издадат тази забрана!“

В заключение ще ти дам един съвет, Ганьо и той е следният, за да отмиеш срама си, започни да запознаваш хората с това кои са Кирил Господинов, Радко Дишлиев, Антоний Генов, Стоян Стоев, Илия Караиванов, Венцислав Божинов, Иван Кръстев, Антон Горчев и много други, които си отидоха от този свят забравени и обидени от факта, че криворазбраната българска демокрация затвори вратите на културата за тях и ги прати да продават чорапи на женския пазар. Поклон пред паметта им!

автор: адв. Марин Поповски

fakti.bg