24.04.2024

Давам мило и драго, за да видя доклада на ДАНС за зависимостите от Русия, която плаща на наши медии, журналисти и енергетици, а влияе и на изборите. Много ми е интересно как агентите на службите измерват влиянието на Русия? По какви критерии и по каква методология изчисляват тия влияния? Как точно ги фиксират и определят параметрите им? Може би в ДАНС служат гениални контраразузнавачи?

Иначе няма как да си обясня безразличието им относно влиянията на САЩ, Израел, Монголия и Уругвай, чиито разузнавателни централи хибридно избягват България като полигон на своите подривни действия. Няма тайни за нашите рицари на плаща и кинжала!

Авакум Захов, брат`чед на майор Деянов

Любо Кольовски