26.09.2023

Лорд Евгени Минчев
/лично мнение/

Очаква се, че църквата и царят са институции, които олицетворяват морала. Къде ги обаче тях днес, когато пред България е надвиснала бухнала розова угроза. Заплаха за морал, изкривяване на ценности, узурпиране на детство, произвеждане на произвол. Да кажем, че в България има нудисти, почти равни на броя на хомосексуалните, които търсят правата си. Уважения- моля, търсете си ги. Но представете си парадът на голите, които са решили, че след като сме родени без дрехи, трябва цял живот да ходим така. И ако питате мен, все ще са в правото си. Какво ще стане ако всички те тръгнат, както са от майка родени, да манифестират правата си… Ами парад на дебелите? Дори конкурс си имаха навремето, защо да не ни напомнят за себе си отново ? Всъщност, извън иронията, трябва да се замислим какво поощряваме. Къде са асоциациите на майките, бащите, моралистите, учителите…

Къде е църквата, къде е царят… Къде е техният глас в отбрана и противопоставяне на задаващите се норми и постулати, които вероятно ще принизят авторитета им? Норми, които разводняват половете, сливат ги и унижават божествено определените- биологичните мъж и жена. Хомо-приятели, благодарихте ли на хетеросексуалните, че са ни родили? А когато стигне вашите осиновени деца да имат поколение, нали пак трябва някой да направи следващите. Изправете редиците и от произвол, изведете напред здрави позиции с бъдеще и логика. Иначе ще се стопим. И ние, и вие и те… И няма кой да ходи на парад и няма кой дори да се възмути.

Не ми е болно. Долно ми е.

%d bloggers like this: