02.02.2023

Как да обясним на тия, които оправдават престъпленията си с размахване знамето на евроатлантизма, че няма никакво значение дали с тях е НАТО, а дали с тях е Бог. Не, че либералните ни люде вярват в свръхестествени сили, но все пак. Защото кой си ти всъщност ако живееш, за да хулиш Бога? А невярващият, впрочем, е бъдещ вярващ – заблудена овца. Само трябва да си научи урока по трудния начин и хоп, става вярващ на мига.
Някои хора само от такъв урок разбират!
––––––––––––––––––––––––––––––––
Наблюдавам внимателно как някои между нас продължават упорито да насаждат омраза към руснаците. Искат тяхното физическо унищожение, пълно изтребление и заличаване от лицето на Земята. Това не са божии дела, а сатанински, защото който мрази божието – каквито са и руснаците, значи мрази и Бога, който ги е създал като всички нас. Който пък мрази Бога себе си мрази и неговия път ще бъде твърде кратък на Земята.
–––––––––––––––––––––––––––––––-
Още веднъж ще кажа. Единици хора разбират онова, което се случва в Украйна.
Това не е война за увеличаване на територия, нито война за ресурси. Не е и нещо познато досега, защото се случи и развива по начин недостоен и начин позорен за човешката цивилизация. Русия беше принудена да действа с изпреварващ удар, защото ако не беше го направила, жертвите от двете страни щяха да бъдат поне 10 пъти повече, а контрола на военната криза несигурен. Войната е изкуство, господа! А както знаете не всеки човек е творец, автор или художник. Затова трябва много да се внимава.
Само с омразата се разделете, моля! И бъдете умни, а не глупави.

Николай Марков