18.05.2024

Една от главните причини, поради която глобалистите като представители на тъмното общество на Земята успяват, е ниската духовна култура на хората. Това не е само в България, в цял свят. И като се каже това, много хора подскачат и се сърдят. Сърдят се, не сърдят се, това е истина.

На ниската духовна култура се дължи вбетоняването на патриотизма на народите в идейни глупости и клишета. Това също е световен феномен. Патриотичните чувства в човека се натруфват с всякакви глупости, измислици и безумия, които не позволяват на истинския патриотизъм да се развие.

На това пък се дължи неспособността да се противодейства на глобализма от страна на националните движения, течения и партии. Които в общо европейски мащаб демонстрират фрапираща безтегловност и после се чудят защо не се получава.
Висока духовна култура в народа означава да се знае къде вървим, как да минем и преминем и къде отиваме.
Днешният патриотизъм и национализъм не може да отговори на тези въпроси.

Анастасия  Гешева