21.05.2024

Жените около Кирето взеха да бягат като от чумаво. Първо Дамянова му би шута, сега Ленчето и Насекомото. Жена му се стегна партакешите и хукна към Канада.

На Киро му остана само тати и възможността да тръгне по пътя на Асенката и да се сближи с Про100Наско 😂

Даниел Божилов

Facebook