15.04.2024

Зловещият пир на Евроканибалите

Ръфат
случайници
човешки
крайници!
Символичен
макет -
на възторжен
банкет!
Цвилят
от кеф -
в евроатлантическия
кенеф!
Евро-
канибалите
ръфат
заспалите!

Николай Ризов