30.11.2023

Да си съгласен и да съучастваш в играта на смърт, организирана по политически дневен ред и ръководена от стройна мафиотска система, означава само едно – ти нямаш инстинкт за самосъхраниние. Нямаш и достойнство! А това се случва на индивиди, които са изградили личната си крепост от пясък и не съзнават колко лесно ще се срути върху тях един ден и как ще бъдат погребани от собствената си глупост. Но такива видове заслужават съдбата си, защото много други чисти души изгубват мечтите и живота си, заради нездравата и болна амбиция на оскотелия дух. Колкото ме разберат, толкова! Другите отдавна са мъртви.

Николай Марков

%d bloggers like this: