01.04.2023

Пореден скандал в Община Несебър разбуни духовете тези дни. До редакционния ни адрес достигна матераил, който за пореден път учличава Кмета и Общинския съвет на град Несебър в измамни схеми, които ощетяват общината в особено големи размери.

Съдейки по новините от морския град в последно време излиза, че тук подобен род действия не са прецедент, а практика.

Този път скандалните разкрития на будни граждани се отнасят до обществена поръчка за „РЕМОНТ НА СЕВЕРНАТА АЛЕЯ В ГР. НЕСЕБЪР В УЧАСТЪКА НА ПРОВЛАКА СВЪРЗВАЩ СТАРИЯ И НОВИЯ ГРАД“. Според официалната техническа документация на обществената поръчка, прогнозната й стойност е 270 000 лв. БЕЗ ДДС. Обектът представлява част от северната крайбрежна алея около гр. Несебър.

Предвидения за ремонт участък е с дължина 350 м. и е в рамките на провлака свързващ новата и старата части на гр. Несебър. Съществуващата бетонова настилка в този участък на места е компроментирана и с множество неравности, което налага да бъде ремонтирана.

Предвижда се в ремонтирания участък настилката да бъде от сиви гранитни павета с размери 10/10/10 см. до 20/20/15 см. те ще бъдет положени върху трамбована основа от трошен пясък 0/4мм. под основата от трошен пясък 0/4мм. ще бъде положена основа от трошен камък 0/20мм. директно върху старата бетонова настилка. От северната (външната) страна на алеята настилката от павета ще бъде ограничена с гранитни бордюри 50/20/10 см., монтирани върху основа от бетон тип В20 сулфатоустойчив.

Настилката от гранитни павета ще се фугира с трошен камък 4/8мм. и кварцов пясък 0/4мм., след което ще бъде трамбована. В двата края на ремонтния участък бетоновата настилка ще бъде разкъртена и премахната, след което ще бъде положен трошен камък 0/40мм., който ще служи за основа под настилката от гранитни павета. Това се правии с цел по-плавно преминаване от нивото на съществуващата към нивото на новата настилка.

До тук всичко изглежда прекрасно, докато обаче гражданите, които се разхождат покрай района на ремонта не установяват някои меко казано разминавания, между документите и реалността. „Оказва се, че живеем в паралелна реалност от 10 години“, споделя жителка на Община Несебър. Безобразните деиствия в лицето на кмета Николай Димитров и обслужващите го придворни провокира граждански организации в общината да потърсят отговори и сестествено тези отговори излизат на яве в страниците на този репортаж.

В края на разясненията ще бъдат поместени снимки и документи, които да дадат по-ядсна представа на читателите.
Позиция 3 от КСС липсва напълно, а позиция 4 е заменена със земна маса наподобяваща кал.

Отново по официалната количествено стойностна сметка трябва да бъдат положени гранитни бордюри с размер 50/20/10 – 350 линейни метра., а в действителност се полагат легнали (за да не паднат) павета с размер 40/20/10 см.

От справка засягаща цената на строителните материали и пазара на труда става ясно следното:

1. Позиция 3 която напълно липсва на терен, а именно „Доставка и полагане на трошено-каменна настилка 0/40мм.“ 80 м

2. Позиция 4 която съответно е заменена със земна маса наподобяваща кал., а трябва да бъде „Направа на трамбована основа от трошен камък 0/20 мм“ 472,5 м

Какво излиза накрая 80+472,5 = 552,5 м3 изчислено по 80 лв. средна цена за кубик излиза, че имаме спестени или по-скоро прибрани 44200 лв.

3. По Позиция 2 която е „Доставка и полагане на гранотни бордюри 50/20/10 – 350 линейни метра.
1 линеен метър от заложеното в поръчката паве струва 100 лв с включен труд (полагане) по 350 метра е 35 000 лева.
В замяна на това обаче, на терен се полагат павета с размер 40/20/10, чиято стойност заедно с работите по полагането им е 40 лв на линиеен метър. А, тук сметката показва стойност от 14000 лева

Крайният резултат е спестени или откраднати 21 000 лева.
Обяснимо е, че фирмата предложила най-ниската цена за изпълнение на поръчката е победителка в определения конкурс.
Договор е сключен с ТЕРМО ЛАЙФ ЕООД на 05 януари 2023 г. стойсността на договора е 219 998,75 лв.
Поради неизпълнение на някои основни пера се спестяват (разбирайте прибират) още на входа около 65 000 лв.

Граждани и граждански организации в община Несебър се питат, до кога това иначе прекрасно, докоснато от бога място ще бъде грабено от шепа управници? До кога всичко в общината ще се случава в ущърб на нейните граждани и в полза на една управляваща върхушка прикачена към Кмета Николай Димитров и съветника Костадин Нищелков.

И накрая един последен въпрос от редакцията. Втора ръка хора ли са гражданите на община Несебър?