08.02.2023

Мда, добре се грижим за украинските бежанци. Както казва другарят Взех парите – „Само България и още две държави – Кипър и Ирландия, дават такава закрила за неограничен период. “

Та явно ние сме богати като кипърци и ирланци, щото в бедните Германия, Франция и т.н. им дават защита за шест месеца и после всеки да се оправя сам.

Ако такива грижи се полагаха и за българите в нужда щяхме да сме държава за чудо и приказ. Ама за българите на правителството не му дреме.

Даниел Божилов