27.05.2024

Мирът ще настъпи, когато руската армия спре да се лигави и се стигне до безусловна капитулация на нацистите.
В бъдещия международен съд, с обвинения за военни престъпления и опит за разпалване на трета световна война, свидетели ще са ръководни лица от НАТО.

От тях зависи на коя страна – на обвинението или на обвиняемите.
Урсула ще бъде със сигурност обвиняема и за корупция.

Богомил Бонев