07.06.2023

Най-смелите коментари във фейсбук са написани от хора с фалшиво име и без профилна снимка. Това е всичко, което трябва да знаем за нашия храбър и безстрашен народ

Иво Сиромахов