29.11.2023

По отношение на развитието на Русия за близкото бъдеще (25-50 години) Путин показа стратегията на държавата може би за пръв път.

В речта от 21 февруари 2023 година за пръв път бяха озвучени официално основите на руската държавност за следващия период на развитие. Бяха описани всички сфери на развитие.

С уговорката, че Русия в момента се намира във фаза на супер активно вътрешно и външно преустройване, трябва да кажа, че решенията за посоката на движение са взети и те са необратими, смятам, че са необратими до такава степен в руската държава, че дори физическото отстраняване на Путин чрез преврат или убийство, мокър сън за всеки евро-атлантик, няма да промени посоката. Вече е късно, късно е за либерал глобализма в Русия.

Много често у нас, при анализи на вътрешния живот в Русия се изследва само военното и секретното и положение, другата слабост е че всички процеси се разглеждат единствено през призмата на опасността от петата колона вътре с различна степен на тръшкане и незатихващо у нас погребване на доброто в Русия като невъзможно (по този пункт нашите анализатори са просто непоносими). Някак се подминава, за мен това е необяснимо, идеологическата, философската, културната и обществената промяна, която върви в Русия от 5-10 години насам. Истински анализ без вяра в процесите не може да има. Анализ, който се основава само на факти и доказателства, е инвалид и никога няма да обясни случващото се в пълната му цялост.

Руското общество води своята вътрешна гражданска неконвенционална война. Културна, война за смисъла на руския народ, за идентичност, обществено-социална антилиберална гражданска война. Впрочем все още има политици, които не могат да разберат, че либерализмът на 19 век, в Русия той е много силен, почти колкото в Англия, не е този сегашния психолиберализъм на Сорос-Гейтс-Шваб и сие Ротшилди/Рокфелери. И по тази причина има страшно объркване, което е и основна причина за тежките противопоставяния в руското, но и във всяко друго общество, включително българското.

Главното, което според мен има ново политическо обществно проявление в Русия, огласено официално от Путин, е нова страница в развитието на руския национален ДНК модел. Смятам, че в такива мащаби този въпрос никога не бил политизиран, както сега и за в бъдеще. Путин стратира държавна политика по опазване и развитие на руския модел като се почне от биологичното ДНК и се стигне до държавните доктрини за стратегия и национална сигурност.

Това е първият случай в историята на Русия, при всичките и исторически превъплъщения, в който в центъра на развитие на нацията се поставя духовния геном и той директно се обвързва с физическия такъв.

Този процес аз го описах в интервюто си при Мартин Петрушев, в канала Рационална съпротива, на 10 юни 2022 година, като там подробно обясних как и защо Русия се намира в такъв исторически момент.

По същество Путин втвърдява национално консервативния модел за развитие на Русия, като поставя държавността върху основата на славянската идентичност и националното многообразие и това съзнание става нов световен геополитически модел с център Русия. Издигане на националното самосъзнание във всички сфери на живота, на нас българите това ни е пределно познато, защото го преживяваме през периода известен в историята ни като Възраждане.

Дали ще успее е много интересен въпрос.

Очаквам страховита съпротива по всички етажи на властта в Русия, но цялата руска политическа върхушка ще трябва да избере – или ще положи клетва за вярност пред този път на страната или ще отиде в групата на западно ориентираните, чиято съдба Путин не пропусна с опише в речта си. Каза, тези руснаци, които останат със Запада, независимо дали живеят в Русия или другаде, за тях Русия ще бъде затворена врата, а на Запад винаги ще останат втора ръка хора. Предполагам, че руският западно любящ елит получи силен удар в диафрагмата, вече седмица ще стане и не може да си поеме дъх, за да избълва реакцията си.

Анастасия Гешева

%d bloggers like this: