15.04.2024

Правителството, с оглед на действията си, трябва да промени емблемата си с нова: презерватив.
Презервативът ограничава производството, унищожава следващото поколение и Ви дава усещане за сигурност, докато всъщност Ви прекарват!

Иван Петров