27.05.2024

Започвам с първа част на основните проблеми, които стоят пред бъдещото Народно събрание и правителство. Голяма част от тях ги виждаме, други са скрити, но съществени. Важното е да има програма как всеки един проблем да бъде решен в интерес на народа и България.

1. Концесии. Проблемът с отдаването на подземни богатства, инфраструктура, енерго и в и к дружества на концесия, се обсъжда постоянно. Безспорно е, че тези концесии не са в интерес на България, същите са икономически необосновани и изцяло в интерес на концесионера, а държавата се лишава от ключови ресори и възможност за регулиране на основни ниши на пазара. Златодобив, енергийни дружества, ТЕЦ-ове, плажове, корабостроителници и пристанища, летища.

Всичко това е в ръцете на чужди търговски дружества с единствена цел печалба, която дори не остава в България. Концесионните възнаграждеия – еднократни и годишни, са нищожно малки в сравнение с активите и печалбите на концесионерите.

Вторичен проблем: С цел защита интересите на концесионерите /не на България/, законът за концесиите е изцяло отменян и приеман отново ТРИ ПЪТИ! Като преди това съществуваха текстове в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Всеки закон по-некадърно и неясно направен от предишния, докато накрая всички се загубват в законодателния хаос, направен умишлено.

Решение: Пълна ревизия на съществуващите концесионни договори, като там, където икономически е неизгоден договорът за България, същият да се прекратява. По-добре плащане на неустойка, отколкото продължаване на ограбването на България. Приемане на нов Закон за концесиите, като някои обекти бъдат напълно изключени за концесиониране – подземни богатства, летища, пристанища, енергетика, стадиони и прочие. Предварително обществено обсъждане на концесионните договори, които в момента се правят изцяло в ущърб на концедента и в интерес на концесионера.

След ревизия на сключените договори – търсене на персонална отговорност от длъжностните лица, изготвили и одобрили концесията, включително Министерски съвет и общински съвети.

За тези концесии, които ще продължават да съществуват, строг контрол с участие на гражданите.
Следва…..

Елена Гунчева