18.05.2024

Родопите знаят много магии, една от тях е гайдата. Който е бил по съборите и надсвирванията никога няма да забрави преживянато. Звученето на особения музикален инструмент е уникално. То докосва душата и пробужда у човека чувства и спомени за отдавна отминали събития…

Разбира се гайдата не е известна само в Южна България, има я по цялата ни територия. Нейни майстори се срещат в Добруджа, Пиринско и други места.Дълго време съм се чудил кога се е появила гайдата по земите ни.

Първоначално си мислех, че е дедите ни са я взели от келтите, които се установяват в Южна Тракия между III и II век преди Христа. Все пак трудно можем да си представим Шотландия без карираните дрехи, уискито и гайдите…

След време обаче разбрах, че особеният музикален инструмент не е създаден в Британия. Ирландски и шотландски приятели ми казаха, че гайдата е донесена от римски легионери в земите им.

По-нататъшни проучвания показаха, че във Британия са били стационирани доста хора от нашите земи. Траки, даки и сармати са подсилвали римските легиони векове наред. Намерени са даже тракийски надгробни камъни, посвещения на тракийски войници и т.н.

Легендарният замък Камелот от преданието за крал Артур е фактически тракйска казарма в Камулодунум. Там е намерен надпис споменаващ роденият в Сердика (София) Лонгин Сдапезе.

Това са интересни подробности, но те не доказват, че траки са въвели гайдата в земите на келтите. Все пак римляните стационират и други народи в Британия.

Като пример могат да се посочат испанците. В Кондеркум са били квартирувани войници от Астурия, Испания…а гайдата е добре познат инструмент в тази страна.

На испански гайда е гайта – дума почти идентична с нашата. Познати са гайта галега, гайта астуриана, гайта навара, гайта трансмонтана и др. Дори при португалците названието е същото.

Срещат се имената гайта, гайта мирандеса, гайта де фолес… Прилика в названието показва и уелската дума pipgod-гайда.

След разговори с различни лингвисти разбрах, че гайта и пипгод нямат обяснение в испанския, португалския и уелския език…т.е. този, който е въвел музикалният инструмент в тези държави е дал и името му на местното население.

За жалост не успях да намеря информация в кога точно гайдата е станала популярна в земите на Уелс, Испания и Португалия. Повечето хора, до които се допитах смятаха, че това е станало през Средновековието.

Узнавайки това любопитството ми започна да нараства. Реших да проверя как стои въпроса в България. Тук обаче мненията бяха твърде различни. Едни смятаха, че гайдата идва от Индия, други вярваха, че персите са я въвели в Европа, а имаше и такива, които твърдяха, че арабите, или турците са нейните изобретатели.

Действително гайда на турски е гайда-gayda, но смисъл на турски няма. Освен това този особен музикален инструмент не притежава такава популярност при турци и араби както у нас. Иранци, пащуни и индийци познават гайдата, но там тя не се среща в цялата територия (както у нас), а само в изолирани региони.

В Индия гайдата е наречена машак, мешек. Същите думи се ползват в Северен Афганистан и Пакистан. Значението на машак, мешек е мешка, мях.

Думата мешка обаче не е само индийска, сродни на нея се срещат в литовски, латвийски, старопрусийски, руски, украински, полски, чешки, немски…

Тези данни не ни позволяват да разберем дали индийците са разпространили гайдата в Азия, а после чрез посредници тя да е популяризирана и в Европа.

Нужно е да погледнем назад във времето и да видим къде са засвидетелствани най-древните гайди.

В работата си “The Hittites” с. 202, O.R. Gourney споменава за изображения на гайди по каменните фризове от Кара Тепе. Поне до този момент това са най-древните изображения на особеният музикален инструмент. За жалост до нас не е достигнала хетската дума за гайда, или мях, мешка, музика.

Знаем обаче нещо друго, а именно това, че съюзници на хетите са тракийските племена дардани и мизите наречени по-късно българи. Кара Тепе се намира на територията на фригите, които асирийците назовават мушки (мизи).

В Стария Завет, наред с хетите (хетейци) се споменават и фриги (ферезейци) – Битие, 15-20, Изход-3-17, Исус Навиев-12-8…

Траките са известни като народ, който има много музикални инструменти. Най-известни са лирата, китарата, кавала.

Друг типичен тракийски инструмент е така наречения от гърците салпингс омобоя, за който се смята, че е подобен на днешната гайда (В.Лозанова, Енциклопедия Древна Тракия и Траките, Музикални инструменти).

След като имаме сведения, че траките познават гайдата през първото хилядолетие преди Христа, ние получаваме индикация, че предците ни са тези, които са разпространили този музикален инструмент.

За тракийско културно влияние сред индийците споменава Луций Ариан. Той твърди, че Дионис е създателят на цивилизацията в Индия.

Тракийското присъствие в Британия е засвидетелствано от редица надписи. Освен надгробният камък на роденият в Сердика Лонгин Сдапезе, са запазени и посвещения и др. паметници в Colchester, Caerleon, Cirencester, Birdoswald, Gloucester, Moresby, Wroxeter.

Траки е имало и в Испания. В древността се е вярвало, че името на Пиринеите идва от Пирена – дъщеря на цар Бебрик. В Античността е познат и тракийски цар Пириней – (Lempriere’s Classical Dictionary, 1994, p. 576-577). Преди 2000 години Страбон съобщава за испанският град Зелис, чието име е сродно на мизийския Зелея.

И двете названия могат да се обяснят със стблг. зелие –зеленина. Страбон съобщава и за планиската област Карпетания и племето карпетани. В Тракия пък има планина Карпати, чието име е обяснимо с блг. карпа-скала, а и племе корпили.

Друг паралел между Тракия и Испания са реките Ибър и Иберус, а също Абдера в Испания и Абдера в Тракия.

За тракийското присъствие в Мала Азия не е нужно да се говори много. Там са живели тракийските племена фриги, витини, меони, мейони, бебрики, халиби, бюснеи, а и мизите наречени в по-късни времена с името българи…

Траките са повлияли и арабите. Херодот разказва за арабският култ към тракийският бог Дионис – История, 3.8. Един друг автор – Плутарх съобщава, че арабите бръснат косата си и оставят кика …както правят абантите, а и мизите (наречени по-късно българи).

Нека разгледаме данните, с които разполагаме:

1. Знаем, че траките са познавали гайдата още в Античността;

2. Най-древното изображение на гайда е от регион обитаван от траки;

3. Траките са известни като народ имащ много музикални инструменти, траките са и тези, които дават музика на гърците;

4. В земите, в които гайдата се среща имало тракийско присъствие;

Какво е значението на гайда обаче, среща ли се то в тракийския език? Не можем да очакваме, че една дума от първото хиляделетие преди Христа ще се запази напълно непроменена до наше време.

Смятам, че думата гайда и сродна на гъдулка, гусла и се обяснява със стблг. ст.ч.сл.гонсти, годенти, годьно, гудение, гудба, гудец –свиря, правя музика, весело, свирене, музика, музикант. Тези думи обясняват и тракийското племенно име гети.

Гети разбира се не означава гайдари, свирачи, а по-скоро възпети, прославени с песен. Не случайно Херодот нарича гетите най-храбрият тракийски народ. Те не прекланят глава пред никого.

Репутацията им на непобедими бойци е била толкова голяма, че в древността на богът на войната Марс е даден гетски произход ( Iordanes, De Origine Actibusque Getarum, V-40).

Същите тези гети в съюз с роднините си мизите наречени още българи, прогонват римските колонисти от Тракия и освобождават своите подтиснати братя през 681 година…

Без смелостта на гетите, днес нас нямаше да ни има, щяхме да сме гърко, или латиноговорящо население без спомен за славното си минало…

Когато слушате мелодията на гайдата помнете, че тя е създадена от народ, който не е търпял подтисничество и тирания, народ, за който свободата е била равностойна на живот.

За да имаме право да се наречем наследници на храбрите траки, ние трябва да заслужим това с поведението си. Те оцеляха защото съумяха да постигнат обединение, а и защото следваха целите си неотклонно. Съдбата помага само на смелите…

от Павел Серафимов
източник: Земя Българска
„Магията на българската гайда 2021, която настръхва целия свят!“ – Kaloian Nikolov