24.07.2024

Румяна Ченалова

Това са хора пред които, ние обикновените юристи стоим с благоговение. Това са хора от които, можем само да се учим. Това са хора, които работят с принципите на българската конституция.

Борисов обясни, че видите ли, в конституционния съд не се решавали дела. Ами да, не се решават дела, но не това е важното. За да станеш конституционен съдя, ти трябва да познаваш цялото право. Да имаш правен език. Да си изчел безброй решения. да си човек с безспорен морал и етика. И най-вече, изключителен професионалист.

Каква е професията на Атанасова? – Депутат. Това ли е условието да станеш конституционен съдия?

Румяна Ченалова