23.07.2024

Ситуацията в света много напомня играчка калейдоскоп. Малко да се завърти, и картината, пред погледа ви изглежда вече абсолютно друга. Може спокойно да се каже, че абсолютно във всеки момент ситуацията може да се промени кардинално.

И за това ще бъде достатъчно не някакъв голям повод. Съдейки по всичко, до началото на глобални събития на световната арена остава съвсем малко време.

Внезапно Русия спира износа на бензин и дизел за други страни. Знаем, че в един военен конфликт, тези продукти са стратегически. Ето защо можете да разгледате това решение като създаване на стратегически запаси.

В подкрепа на това мнение е, че износът се спира към 1 март – съвсем не по време, когато търсенето на гориво в Русия и по света нараства, а значи причината за такива действия съвсем не е желание да се бори със спекулативно търсене.

Обратно, тук правителството предвижда възникването на този ажиотаж в близко време и ще бъде предизвикано от съвсем не сезонни колебания на търсенето, а от съвсем други причини.

И точно очакването на тези причини изисква държавната власт да се погрижи за създаването на необходимия стратегически запас от гориво.

Следва да се обърне внимание и на още един уж незначителен факт. Преди дни огромна колона военна техника, от стратегически оръжия, се появи по направлението към Москва.

Официална версия – подготовка за участие във военния парад. Въпреки това всеки знае, че парадът е едва на 9 май. Така че не е ли твърде рано да тръгнат да тренират за него?

Преди още цели 2,5 месеца?

Така че версията с парада не изглежда много убедителна. Но сама по себе си е чудесна тема за размисъл. Нали в този ден паради на военните части има по цялата Русия.

Така че преддислокацията на руските сили за стратегическото сдържане под този предлог е не много добро прикриване за реалните цели на такива действия.

Принципно, в света сега въпросът не е за това, ще има ли „бахване”, или няма да има. А само за това, къде точно ще „бахне”. И, съдейки по действията на Русия, експерти и стратези вече се досещат (а може би, вече точно знаят), къде именно всичко ще започне.

Въпреки че мястото, където ще гръмне, вече става разбираемо. Без да бъдем големи експерти, се досещаме, че това ще бъде Близкия Изток. И за това има цял ред причини, за които може да се говори надълго и широко в отделна статия.

Още по-голяма яснота в разбирането на този въпрос е че се знае кои вчера повредиха и по чия заръка четирите кабела на дъното на Червено море. По тези кабели течеше основният поток на цифрова информация между Европа и Азия.

На Запад заявяват, че за възстановяването ще са необходими около два месеца. Но няма смисъл да се възстановяват в момента, тъй като отново могат да бъдат прекъснати сега и на друго място. Това е критично уязвим обект, чието предпазване практически е вече невъзможно.

Ударът по тези кабели само по себе си е знаковото събитие. Това не е нещо друго, освен нападение върху критичната инфраструктура на Запада. А в доктрината на САЩ такива действия са пълно основание за незабавен и много сериозен отговор.

А интересното в тази ситуация и момент е, че САЩ просто не могат. Това оначава, че тяхната критична инфраструктура ще бъде под угроза вече по целия свят.

Близкия Изток, както е известно е нефтеният регион и ако там започне глобален конфликт, то енергийните проблеми са сигурни за целия свят. Ето тогава ще изиграят ролята си руските стратегически запаси от гориво, които в момента се опитва да създаде правителството на Русия.

Не си струва също да забравяме, че всяка борсова търговия с въглеводороди в този регион се извършва в цифров формат, и значението на повредените кабели тук е тежко предумишлено. Така че при всички положения проблемите на този пазар вече са осигурени.

И сега главния въпрос – кога да очакваме началото на събитията? Абсолютно сигурно е, че чакането няма да е дълго.

Освен тези признаци (а те са много повече, отколкото е посочено тук), скорошното начало на развиващите се събития, зависи и от разбирането на тяхното значение в политически аспект.

Съдейки по последните действия на Запада – той вече е в конвулсии. И те не могат да продължат твърде дълго. За САЩ и съюзниците им вече останаха само два варианта.

Или капитулират, или да започнат нещо глобално, за да победят, докато още имат сила.

И тъй, като в доброволната капитулация не може да се вярва, тогава остава само вторият вариант на развитие на събитията…

Светослав Атаджанов