21.05.2024

Да се запознаем, предлагам.

Като гледам какви хора са запретнали ръкави с намерение да ме анализират ме обзема странно чувство. Става ми смешно и тъжно едновременно. Не разбират, че какъвто анализ да правят, той не може да надмине собствената им некомпетентност.

За тези работи са необходими сериозни систематизирани знания. Човекът е ограничено същество, което живее в силни ограничения, разсъждава в ограничения и дори върши изследователска дейност в ограничения.

Само Барон Мюнхаузен може да се хване сам за косата и да се изтегли нагоре, никой друг.

Затова предлагам на моите запретнали ръкавите си приятели, да се откажат от непосилната за тях задача. Няма никакво значение дали съм луд, човек с болно его, лунатик, пират, шпионин или рицар от приказките.

Така или иначе всеки търси себе си цял живот и вероятно е минал през всички тези състояния на физиката и духа. Няма и друг начин да израстваме свободни ако не се спъваме никога. Да кажем, че на мен ми се е случвало много пъти. Толкова много, че е започнало да ми харесва, защото най-ценните уроци не се преподават в университетите, а в природата.

Ако все пак държите да опитате своите сили срещу мен, трябва добре да сте помислили. Не защото нямате шанс, а защото все някога ще осъзнаете безсмислието и безделничеството в което сте изпаднали.

Днес може да се чувствате много значими, но в историческото време и епохите вие сте един лош сън. На един човек, когато сте наранили без имате право на това. Единственото Ви право е да живеете и да се учите без да знаете колко и как. Но не е все едно от кого!

Смешно ми е! И тъжно, че трябва да обяснявам на живи хора живота.