06.02.2023

Снимката е от сайта на Административен съд София област. В горния десен ъгъл е лого на „ Америка за България“, а в левия – на сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.

През 2016г. беше създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. За членове на Съвета в Министерството на правосъдието бяха избрани шест НПО -та – Национална мрежа за децата, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ , Фондация „Институт за пазарна икономика“ и Сдружение „Център за съзидателно правосъдие
Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) е юридическо
лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.

През 2015 г., екипът на ПРСС работи по изпълнението на три проекта: проект „УТРЕ”,
финансиран по Норвежкия механизъм; проект „Адвокати в защита правата на детето”,
финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез фонда за
Партньорство и експертна помощ, както и проект „ Гражданско наблюдение върху
ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления”, отново
финансиран по Норвежкия механизъм.

По проект „ Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да
разследва корупционни престъпления” например беше създаден съвместен консултативен орган между представители на прокуратурата и изследователски екип на ПРСС, вкл. проведено наблюдение на приключили дела за корупционни престъпления във всички пет апелативни района на страната – София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Наблюдението се осъществи на място от 12-те сътрудници-наблюдатели на ПРСС и двамата водещи експерти на организацията.
Същото НПО , заедно с фондация „ Америка за България „ са работили по програмата за развитие на съдебната система.
Председател на сдружението е Велислава Делчева, завършила специалност „право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1997 г.Няма стаж в съдебната система, а като експерт, координатор и консултант.
От 2000-2001 г. тя работи като правен експерт в отдел “Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите. В периода 2001-2002 г. е координатор по проект на програма ФАР “Управление на водите”.

Велислава Делчева е правен консултант по съдебна администрация към проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система, ФИНАНСИРАНИ ОТ Американската агенция за международно развитие (2002-2006 г.). През 2006 г. работи като мениджър проекти в адвокатското дружество “Димитров, Петров и Ко.”, а по-къно през същата година отново е правен консултант към Инициативата за укрепване на съдебната система.
От 2007 г. Велислава Делчева е правен консултант и мениджър проекти в института “Отворено общество”.
Ето как и с чия помощ /не/ се осъществява реформата в съдебната система, разбира се с любезното съдействие на ГЕРБ специалистите в сферата на правосъдието.

За каква реформа говорим, когато не специалисти , пряко ангажирани в съдебната система, а НПО-та финансирани от други държави участват и реализират проектите ?!

Пак погледнете снимката.
И биографията на председателя на сдружението

Румяна Ченалова