07.06.2023

Иво Божков, симпатичен ми е, засичали сме се по телевизионни студиа, умно момче е.
Гледам го сега и той полудя. Кандидат-депутат на “Демократична България”. Това, вика Иво, ще бъде битката на хората, които обичат България повече от Русия.

Хайде малко да се позасрамите, а?!
Бяхте в коалиция с БСП и пак искате да сте.

Как се обича България с милиони от “Америка за България”?! Good, very nice, нали? Направо awesome, дори.

Стига с тези фейк-патриотични игри! Лигави сте ми.

Соня Колтуклиева