06.02.2023

Столичното 119-то училище удари в земята де що има училище по света.
Чудя се?

Да очакваме ли от директорът Стаматов, който прокарва тези иновативни методи за справяне с агресията, да сложи и пилони на всеки етаж?
Или сепарета с нергелета за пълнолегните ученици?

Извинете ме, че съм консервативно настроена, когато става въпрос за образователна система.
Според мен, днешния ден е с „Х“ от гледна точка на преподаване на учебно съдържание.

Lilia Bozhkova