01.03.2024

Природен парк Странджа.
Така в момента унищожават вековните гори на Странджа, когато не могат да ги секат заради ограниченията въведени през последните години. Прерязват ги на половина, за да бъдат убити бавно и мъчително, и накрая да сполетят съдбата на техните събратя в съседните разрешени за сеч вековни гори, където ги отсичат до едно без пощада и без една млада фиданка да замести старата гора.

Българските гори загиват заради цялата корумпирана горска администрация, която прикрива нарушенията и пряко участва в унищожението на горите ни. Тя трябва да бъде уволнена, изметена и наказана за тези престъпления.

ДA ЗАПАЗИМ ГОРИТЕ !!! 

Може да бъде изображение с природа и дървоМоже да бъде изображение с природа и дървоМоже да бъде изображение с природа и дърво