19.04.2024

На 27 декември 1872 г. рано сутринта в Къкрина е заловен Първия след Бога – Васил Левски!

Обкръжен от близо 20 души конна полиция .. Прескачайки плета потурите му се заплитат и той пада. Три заптиета са го чакали приклекнали зад плета.

Той е започнал да стреля на посоки и така се освободил. Следва ръкопашен бой, в който едното заптие отрязва ухото на Апостола, а другото го ранява в ръката.

Левски успява да улучи с пистолет третото заптие, но обкръжен от полицията – е прострелян в слепоочието, пребит с прикладите в лицето и зашеметен.

Веднага след залавянето османската полиция пребива Николчо Цвятков, питайки дали това е Васил Левски.

Николчо не продумал. В конака Каймакамът показал две снимки на Апостола с лика му и с ирония го питал „Познаваш ли този човек.“ Левски отговорил, че не… От тук тръгва към безсмъртие…

Виновниците за предателството му ще си носят проклятието!

Иван Тренев