07.06.2023

Шегата настрана, но какво очаквате от човек, който не мисли на български?! За Кирил езикът ни, манталитетът ни, народността ни са абсолютно чужди и непонятни. Те са досадна подробност в глобалните му и предимно неоанглосаксонски представи за свят.

Лингвистите, психолингвистите, психолозите и филолозите чудесно знаят какъв мощен маркер е езикът.

Кирил е като патка в блато спрямо езиците. Не само българският, но и английският. Защото за него езикът е помощно средство за правене на бизнес и обслужване на вменени чужди идеи, а не иманентен културен маркер.

Росица Бакалова