02.06.2023

Когато плащаш природния газ с 20% по-скъпо, ставаш независим.. Не зависиш от Русия и капризите на Путин. Студено ти е, хлябът ти е по-скъп заради цената на природния газ. Гладуваш, обаче си независим.

Цените на стоките и услугите също скачат заради проклетия газ. Но ти си независим от Русия и злия Путин. И си приклещен в железните обятия на мизерията.

Мизерията не е просто мимолетно състояние. Мизерията е процес. Бавен и мъчителен, като китайската капка. Мизерията води до неизбежна смърт. Амортизация на невроните и мозъка и прекратяване на останалите физиологични функции на различни органи в тялото. Обаче си незавиисим от Русия и гадния Путин. Умираш независим.

По същия начин умираш, ако си работник в стъкларски завод, предприятие за производство на изкуствени торове, металургичен цех и други такива мощности, които не могат да работят, ако им се спре захранването с природен газ, защото газът няма алтернатива.

По тоя начин броят на безработниете за ден-два ще се увеличи с 250 хил., които безработни имат семейства. И деца. Така казват експертите, а не аз. Аз мога само да разсъждавам плахо върху темата за независимата смърт и независимата мизерия, които дават възможност на нормалния човек -данъкоплатец и избирател, да умре и страда независим от глупостта иалчността на управниците. С илюзията, че независимостта е сегмент на свободата. А свободата без право на избор какво е?

Любо Кольовски