07.06.2023

Чухте другарката Нинова, нали?

Това е най-големия политически подлец и лъжец в територията, който някога се е раждал. Надмина в пъти всички преди нея. Тази жена-олигарх няма нищо общо с човешкия морал, базовата почтеност и достойнството.

Пример: Другарката твърди и се кълне, че след като държавата получател на оръжието издаде сертификат и стане собственик, всичко приключва.

Това е гнусна лъжа! Ако същата държава-собственик реши да препродаде това оръжие, тя е длъжна да уведоми продавача. И след това продавача, т.е. България, може да откаже следваща доставка. Госпожа Лъжа знае това! Но ви лъже в очите.

Начало на отстраняване! Завинаги.

Николай Марков

https://afera.bg/