29.01.2023

ИНСТРУКЦИЯ
Какво да направим, когато ни напишат акт за маска?

1. В самия акт записвате само едно: „Възразявам“.

2. В срок от 3 дни след това занасяте в съответното РПУ този документ: https://businessforall.eu/wp-content/uploads/2022/07/Възражение-АУАН.docx, попълнен с данните ви.

3. Преди това, още като ви спре полицаят и ви поиска документ за самоличност, изисквате първо той да се легитимира (длъжен е, може да е гражданин, участващ в маскарад с полицейски униформи например 🙂 ), записвате си имената и РПУ-то, към което работи, за да внесете възражението в правилното РПУ после.

4. Едва след това показвате личната си карта, но не я давате – няма право да я пипа, а само да види и да си запише данните от нея.

5. Ако все пак ви наложат глоба, пускате жалба до Районния съд на съответното място. Производството е без такса. Подава се срещу началника на РУ на МВР, издал Наказателното постановление. Следва дело, на което трябва да се явите или да пуснете молба да се гледа във ваше отсъствие. Важно е да направите поне второто, за да не бъде прекратена процедурата и да загубите.

Изтегляте, принтирате документа и попълвате празните полета с нужната инфромация.
Линк за жалбата: https://businessforall.eu/wp-content/uploads/2022/07/Жалба-НП.docx
👁 Важно е да знаете, че сроковете за обжалване са посочени в документите, които обжалвате и започват да текат от следващия ден на връчването.

📌Например ако са ви връчили акта или постановлението днес (понеделник) – срокът 3 дни (или 14 дни) започва да тече във вторник и изтича в четвъртък.

Можете да пуснете жалбата или възражението по български пощи с обратна разписка, но пощенското клеймо ясно трябва да показва, че денят му е в срок, независимо че ще пристигне в институцията адресат по-късно. Събота и неделя също се броят, независимо че са почивни.

📍 Ако обаче срокът изтича в някой от тези дни или в ден, обявен за почивен – като национален празник, то тогава за последен ден се счита първият работен след него. Например ако срокът ви изтича в събота или неделя, или по Великден, Коледа и т.н., то тогава за последен ден се счита понеделник или първият работен ден след празника, обявен за неработен.

🔴 Не подценявайте ситуацията, поради това, че ви изглеждат несериозни мерките или медиите пишат, че масово не се спазвали, а трябва да се противопоставите както с неизпълнението им, така и по процедурата, която законът предписва.

Скоро ще ни се наложи да се убедим в това, че ненавременното противопоставяне води до нови – още по-сериозни мерки. Неслучайно плавното им въвеждане започва толкова рано.

📌 Разполагате с информацията и документите. Споделете с колкото може повече хора и веднага започнете да действате!

Автор – Без Лого