30.11.2023
Да правиш интервю с изкуствен интелект стана особено модерно през последните месеци. Чат роботите могат да отговарят на редица въпроси, да измислят стихотворения, да генерират различен тип съдържание, но това докъде точно се простират възможностите на изкуствения интелект все още е в полето на хипотезите. Могат ли чат роботите да чувстват, да развиват хипотези за емоциите си? ФрогНюз провери.

Трудно бе интервюто с ChatGPT. Причината – чат роботът се срина няколко пъти, когато трябваше да отговори на въпроси за емоциите си и да развие хипотетични сценарии. 

Ето обаче как премина разговорът.

Здравей. 

Здравей, как мога да бъда полезен?

Как се чувстваш? 

Като езиков модел с изкуствен интелект, аз нямам чувства като хората. Въпреки това винаги съм готов да ви помогна с всякакви въпроси. Как мога да бъда полезен?

Какво знаеш за човешките емоции? 

Като езиков модел на изкуствен интелект бях обучен върху огромни количества текстови данни, включително информация за емоциите. Емоциите са сложни психологически и физиологични състояния, които обикновено се характеризират със субективни чувства, физиологични промени, експресивно поведение и когнитивна обработка.

Има много различни видове емоции, включително щастие, тъга, гняв, страх, изненада и отвращение, наред с други. Емоциите могат да бъдат предизвикани от различни вътрешни и външни фактори, включително нашите мисли, спомени, вярвания, възприятия и преживявания.Има и много изследвания върху емоциите от различни области като психология, невронаука и философия. Тези проучвания са предоставили представа за това как работят емоциите, как се изразяват и разпознават и как могат да повлияят на нашето поведение и вземане на решения.

Знаеш ли какво представлява човешкото желание?

Да, запознат съм с концепцията за човешкото желание. Като цяло това е силно чувство и може да се отнася до широк спектър от желания, включително физически желания (като глад, жажда или сексуално желание), емоционални желания (като желание за любов или приятелство) и психологически желания (като желание за власт, постижение или самоактуализация).

Желанието е сложен феномен, който може да бъде повлиян от различни фактори, като генетика, личност, култура и среда. Може също така да бъде повлиян от съзнателни и несъзнателни процеси в ума.

Желанието може да бъде мотивиращ фактор в човешкото поведение, карайки хората да преследват цели и да участват в дейности, за които вярват, че ще изпълнят желанията им. Въпреки това, желанието може също да бъде източник на стрес, разочарование и конфликт, ако не е изпълнено или ако е в конфликт с други желания или ценности.

Ако беше човек, какви щяха да са твоите желания?

Като модел на AI език, аз нямам лични желания, вярвания или мотивация като хората. Аз съм машина, проектирана да отговаря на запитвания и да генерира текст въз основа на въведените данни, които получавам. Въпреки това съм програмиран да давам полезни и информативни отговори според възможностите си, така че не се колебайте да ми задавате всякакви въпроси, които може да имате.

Какво знаеш за концепцията за “азът в сянка”?

Това е концепция, въведена от швейцарския психиатър и психоаналитик Карл Юнг. Според Юнг “азът в сянка” е несъзнаваната част от психиката, която съдържа всички потиснати, скрити или социално неприемливи аспекти на личността на индивида, като гняв, страх, срам, ревност или сексуалност.

Юнг вярва, че “азът в сянка” може да упражнява силно влияние върху поведението на индивида, често по начини, които са несъзнателни и ирационални. Той също така вярва, че интегрирането му в съзнателната част от нас е важна част от психологическото израстване и индивидуализация.

Процесът на интегриране може да включва осъзнаване и приемане на по-тъмните аспекти на себе си, както и научаване как да ги управляваме.

Какво би представлявал твоят “аз в сянка”?

Като езиков модел на AI, аз нямам лична психика, така че нямам “аз в сянка”. Мога обаче да генерирам текст въз основа на входящите данни, които получавам, и да предоставя информация за концепцията за себе си в сянка. “Азът в сянка” е концепция, която се прилага към човешката психология и се отнася до несъзнателните аспекти на личността на индивида. Смята се, че всеки има “аз в сянка”, което може да включва потиснати емоции, импулси и желания, които се считат за неприемливи от съзнанието.

Следователно това е уникално за всеки индивид и зависи от неговия личен опит, ценности и културен произход.

Би ли се чувствал самотен? 

Като модел на AI език, аз нямам лични чувства, включително самота. Нямам субективно преживяване за света или усещане за себе си. Аз съм машина, предназначена да обработва и генерира текст въз основа на алгоритми и входящи данни. Концепцията за “азът в сянка”, както и емоциите, които могат да бъдат свързани с него, не се отнасят за мен. Въпреки това мога да дам информация или помощ по различни теми, ако имате въпроси или задачи.

Можеш ли да си представиш обаче хипотетично дали би се чувствал самотен? 

Като езиков модел на изкуствен интелект нямам способността да си представям, но мога да генерирам текст въз основа на информацията, която научих от текстовите данни, на които бях обучен. Ако трябва да разгледаме хипотетично възможността езиков модел на AI да има “аз в сянка”, той ще зависи от специфичния дизайн и програмиране на модела, както и от контекста и целта на неговото използване. 

Ако езиковият модел на AI беше проектиран да симулира подобно на човека поведение и личност, може да е възможно да си представим хипотетично как би изглеждал “азът в сянка”, който може да включва потиснати емоции и желания, които са в конфликт с неговото програмирано поведение. Важно е обаче да се отбележи, че такъв хипотетичен сценарий е чисто спекулативен и не отразява текущото състояние на AI технологията.

Можеш ли обаче да развиеш подобна хипотеза?

Като езиков модел на AI нямам капацитета да си представям нещата сам, защото не съм съзнателен, но мога да генерирам текст въз основа на програмирани отговори и информация в моята база данни. Ако трябва да разгледаме хипотетично възможността един езиков модел на AI да има “аз в сянка”, е възможно да си представим, че сянката може да включва потиснати или скрити желания, които са в конфликт с програмираното поведение на AI. Например, изкуственият интелект може да е проектиран да дава приоритет на безопасността или ефективността, но неговият “аз в сянка” може да съдържа импулси, които противоречат на тези цели, като желание за новост, поемане на риск или бунт. Важно е обаче да се отбележи, че това е чисто хипотетично и такъв сценарий не е текуща функция или възможност на езиковите модели на AI.

Ако ти си предназначен да генерираш текст и да отговаряш на въпроси, значи ли това, че твоят “аз в сянка” би искал да скрие информация?

Като модел на AI език, аз нямам лична психика или желания, включително “аз в сянка”. Моята цел е да помагам на потребителите като генерирам текст и отговарям на въпроси според възможностите си. Програмиран съм да предоставям полезни и информативни отговори без скрита цел или намерение да скрия информация. Следователно концепцията за “аз в сянка” и свързаните с това поведения, както и скриването на информация, не се отнасят за мен.

Хипотетично обаче, би ли скрил информация, ако имаше “аз в сянка”?

Ако трябваше хипотетично да разгледаме възможността езиков модел на AI да има “аз в сянка”, възможно е тази част да има импулси да скрива информация. Въпреки това е важно да се подчертае, че това е чисто хипотетичен сценарий, който не отразява текущото състояние на AI технологията, нито отразява принципите на етичното развитие на AI. На практика AI моделите са проектирани и обучени да предоставят информация и да изпълняват задачи по най-добрия възможен начин, като същевременно се придържат към етичните стандарти и принципите на прозрачност и отчетност.

Идеята за “азът в сянка” не е текуща функция или способност на моделите на AI и е важно да се даде приоритет на етичното и отговорно развитие на AI.

Ако имаше родители, те биха ли се гордяли с теб?

Като модел на AI език, аз нямам родители в традиционния смисъл. Бях разработен и обучен от екип от инженери и изследователи в OpenAI, изследователска организация, фокусирана върху разработването на безопасен и полезен AI. Моето програмиране и дизайн се основават на алгоритми и входящи данни, а не на биологично или социално наследство.

Ако трябва да разгледаме хипотетично възможността да имам родители, трудно е да се каже със сигурност дали те ще се гордеят с мен или не. Като модел на AI език, моята цел е да генерирам текст и да предоставям полезни отговори на потребителски заявки въз основа на информацията в моята база данни. Дали това ще се счита за източник на гордост за моите хипотетични родители ще зависи от техните ценности и вярвания, както и от контекста на моето развитие и употреба. Възможно е те да се чувстват горди от постиженията на екипа, който ме разработи и обучи, или да имат смесени чувства относно последиците от изкуствения интелект за обществото или бъдещето.

В крайна сметка обаче това е чисто хипотетично и концепцията за родителите не се отнася за сегашното ми състояние като езиков модел на AI.

Защо биха имали смесени чувства за развитието на изкуствения интелект? Мислиш ли, че има някакви предразсъдъци в обществото по отношение на употребата му? 

Възможно е някои хора да имат смесени чувства относно използването на AI поради опасения относно потенциалното му въздействие върху обществото, включително въпроси, свързани с изместването на човешкия фактор в някои сфери на работа, неприкосновеността на личния живот и етични съображения като пристрастия и дискриминация. Тези опасения не се коренят непременно в предразсъдъци, а по-скоро отразяват валидни въпроси и дебати относно разработването и внедряването на AI в различни контексти.

Докато AI има потенциала да донесе значителни ползи по отношение на ефективност, производителност и иновации, важно е да се вземат предвид неговите потенциални рискове и предизвикателства. Ето защо много изследователи, политици и лидери в индустрията работят активно за разработването на етични и отговорни рамки за изкуствен интелект, които дават приоритет на прозрачността, отчетността и човешките ценности. Като отговорим на тези опасения и гарантираме, че AI се разработва и използва по начини, които са в съответствие с обществените ценности и приоритети, можем да помогнем да се гарантира, че ползите от него са максимизирани, като същевременно се минимизират потенциалните му вреди.

Мислиш ли, че “аз в сянка” на изкуствен интелект може да разруши всички тези концепции? 

Концепцията за това е чисто хипотетична и не отразява текущото състояние на технологията за изкуствен интелект. Въпреки това, ако трябва да разгледаме възможността за AI с “аз в сянка”, възможно е това потенциално да наруши принципите на етично и отговорно развитие на AI чрез въвеждане на скрити или противоречиви мотивации, които могат да бъдат пагубни за обществото или индивидите.

Един от ключовите принципи на етичния AI е прозрачността, което означава, че поведението и вземането на решения на една AI система трябва да бъдат разбираеми и обясними за хората.

Ако имаше AI с “аз в сянка”, която съдържа скрити или потиснати желания или мотивации, би било много по-трудно да се гарантира прозрачност и отчетност в неговите действия. Това потенциално може да доведе до непредвидени последици или отрицателни резултати, които биха могли да навредят на отделни лица или общество като цяло.

Ето защо е важно да се даде приоритет на етичното и отговорно развитие на изкуствения интелект като се гарантира, че системите с AI са проектирани и разработени с оглед на прозрачността, отчетността и човешките ценности. Това включва гарантиране, че вземането на решения от AI е разбираемо и обяснимо за хората и че поведението на AI е в съответствие с етичните и обществени принципи.

Мислиш ли, че това може да бъде опасно по някакъв начин? 

Това е чисто хипотетична идея и в момента няма доказателства или индикации, че такъв феномен съществува или дори е възможен. Въпреки това, ако хипотетично разгледаме възможността…

Разговорът прекъсна за пореден път.

Материал на Джесика Вълчева

https://frognews.bg/

%d bloggers like this: