23.07.2024

Народът на когото принадлежат Спартак, Залмоксис и Орфей не е изчезвал. Изчезнало е само името, с което дедите ни са били наричани в древността. Това обаче е едно напълно естествено явление. Старите ибери имат свои наследници – испанците, във вените на повечето италианци тече кръвта на римляните.

При нас също е така, ние може да сме забравили как предците ни са били наричани преди две хиляди години, но не сме забравили, нито пък сме предали наследството им. Ние продължаваме предано до следваме традицията завещана ни от предците, а с това получаваме и тяхната духовна сила.

Тя ще ни помогне за се възродим за пореден път, по същия начин както дедите ни са се издигали от пепелищата отново и отново.

Да се определи произхода на един народ е лесно. Просто трябва да се установи какви хаплогрупи доминират.

Тези, които са типични за нас, а именно E-M35, I-M170, J-M172, R-M17, R-M269, G2, са много древни и са наследени от хора, които са обитавали Балканите не само през Античността, но и няколко хилядолетия по-рано.

В описанието на видеото е дадена информация за древността на различните хаплогрупи. Проверете сведенията добре, няма да съжалявате. По принцип трябва да се вярва само на това, което може да се провери, а не на това, което е казано от хора с титли.

Фактът, че около 90% от нас са пълноправни наследници на траките се доказва не само от срещащите се при нас хаплогрупи, но също така и нашия фолклор. Отдавна е установено, че неговата основа се крие в балканската древност.

Същото важи за нашите народни носии, за шарките по дрехите и шевиците – те са смайващо древни, някои са от Бронзовата епоха, но други са от по-ранните Халколит и Неолит.

Голяма част от старите ни земеделски сечива също са наследени от древните траки. Етнолози като Николай Колев са писали отдавна по този въпрос.

Представям цитати от научни работи, в които се споменават хаплогрупите при българите, а и тяхната древност. Всеки, който чете внимателно ще разбере, че срещащите се при нас маркери са наследени от хора живели на Балканите дълго преди римската окупация на Тракия: I2 = I-M170, E-V13 = E-M35, J2 = J-M172, R1a = R-M17, R1b = RM269, G2, I1.

Информацията за E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269 е в началото, а за G2 е в края на описанието.

“Около 80% от генетичните вариации при българите са представени от хаплогрупите E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269. Това показва, че комбинацията от хаплогрупи при българите съответства на тези на повечето европейски народи (…) Българите са отдалечени от турците въпреки географската близост, от арабите, а и от народите на Кавказ и Индия.

Характерът на най-често срещаната при нас българите хаплогрупа показва убедително, че носителите ѝ са потомци на хора, населявали земите ни през Мезолита и Неолита, когато се появява организираното земеделие (респ. преди около 12 000-8000 години, бел.моя): “ the greatest contribution comes from the range expansion of local Mesolithic foragers triggered by adoption of agriculture introduced by a cadre of Near Eastern farmers.

В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за възрастта на няколко хаплогрупи, типични за българите:

„(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя);

(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие;

(iii) За J-M241 се смята, че е от времето на еолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел.моя) и че отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море; Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя) и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие.“

„Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя) до по-скорошните разселвания на славяните.”

Около 5% от българите спадат към хаплогрупа G2a. Открити са останки на 7 индивида, живели на територията на днешна България преди около 8175 до 4758 години, спадащи към подгрупи G2a2a и G2a2b.

 

 

автор: Павел Серафимов
източник: ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА