20.05.2024

Какво точно направи Доган с днешното си обръщение?

Каза на Пеевски – рано ти е да бъдеш Борисов.Ще бъдеш Цветанов.Засега.

Още когато определи Пеевски като феномен съзрях доза критичност към демонстративните прояви на Пеевски, внушаващи страх и подчинение.Поведение, несъответстващо на принципите на строгата организационна структура на ДПС.

Разбира се, Доган го каза доста завоалирано.

Пеевски ще отговаря за разширяване на електоралното присъствие на ДПС – т.е. ще изпълнява двете поставени в спешен порядък задачи.

Задачи, които са пряко свързани с новият исторически период, обрисуван от Доган – противопоставянето на силите на глобализма срещу интересите на националните държави – суверенитет, национални интереси и сигурност.Това противоборство ще продължи дълго, ще се формират нови велики сили, ще са нужни усилия за постигане на баланс.

В тази обстановка демокрацията освен че ще защитава своите традиционни ценности, но и базовите либерални ценности , които са част от съвременните демократични принципи.

Това обаче е възможно само при наличието на гражданско общество, което да осъзнава, иска и прави нужните промени.

И тъй като по дефиниция демокрацията е многопартийна, от първостепенно значение е ДПС да разширява връзките си с граждански активните хора, превръщайки ги в свой електорат.

Не с кой да е, не чрез купуване, а чрез привличане на активната и ползотворна част от българското общество.

Доган възлага тази задача на Пеевски.

На практика го обяви за най – важния за партията човек – този, който ще гради бъдещето на ДПС, бъдещата ДПС.

От друга страна му даде урок по партийна дисциплина и го скри, предпазвайки ДПС.Доган знае, че Пеевски не е харесван и не би искал негативите от поведението на Пеевски да се прехвърлят върху ДПС.

Но няма и да загуби Пеевски – защото осъзнава качествата и възможностите му.

Смири го.Показа кой управлява парада, но и му даде шанс.

Размаха пръст публично, но всъщност се погрижи за ДПС и обеща на Пеевски бъдеще.

Формалните представителни и традиционни функции ще изпълнява Дж. Чакъров – ДПС е етническа партия, а Пеевски ще гради българското крило в нея и то от хора с качества, съответстващи на нуждите на новия исторически период – началото на многополюсния свят.

Не бива да се подценява Доган.

Румяна Ченалова