08.02.2023

Очевидно е, че предстои взривяването и на Турски поток – последният работещ газопровод към Европа. Бих предложил, с цел избягване на жертви, просто да го спрем, до приключване на войната…

Иначе къде мислите са най-слаби службите и най-уязвима охраната? В коя от всички страни, през които преминава

Не бих искал българи да загиват, заради терористични акции на службите на Великите сили…

Добри Божилов