07.06.2023

ИЗВЪНРЕДНОСТ
–––––––––––––

Пак Ковид, пак маски, пак „нов пик“ – започва поредното претопляне и на тази манджа.

Усещате ли как съвпада изцяло с поетапното изстиване на интереса към войната в Украйна в медиите и обществото?

Съвпадението не е случайно. Ако спрете и се замислите от няколко години живеем в постоянно състояние на извънредност. Перманентно ни заливат с паника от нещо – пандемия, войни, кризи. А не беше така.

Но през последните години се зароди цяла взаимно свързана мрежа/организъм, който се храни от извънредното. От паниката, от кризата. Медиите усетиха живителната сила на пандемията за рейтингите им. Всевъзможни експерти започнаха да получават внимание от това. Организации и НПО-та се хранеха. Политици разширяваха правомощията си или влизаха в парламента чрез темата.

За цялата тази взаимно свързана мрежа състоянието на извънредност е като водата и слънцето за растенията. Затова те ще претоплят всяка възможна „криза“, когато предишната почне да изстива.

Може би единственият начин да спре това вече три годишно безумие е просто да ги игнорираме.

Не им гледайте предаванията, не им обсъждайте „експертите“ и „математиците“, не им спазвайте мерките. Тази отровна мрежа, която се зароди покрай кризите и храни от тях трябва някак да бъде задушена. Иначе тя ще задуши обществото в перманентната си змийска хватка на извънредността.

Кристиан Шкварек