30.05.2023

Към септември 2021 год. световният дълг е достигнал 296 трилиона долара.

Не е ясно на кого светът дължи тези пари, но простата сметка показва, че към тази дата всеки човек на планетата средно дължи по 37 000 долара.

Самите долари са една измислица, обаче зад тази “измислица” стои трудът и ВРЕМЕТО да бъдат “изработени”

Това е същественото. Трудът и времето.

Помня, че 1989 г. и тези след нея, пеехме “времето е наше”

Наше, ама друг път. Единственото, което ни остана е правото да работим, за да издължим тези пари. Което пак нямаше да е страшно, ако беше възможно.

Но не е.

Работим, а дългът си расте.

Христо Христов