23.07.2024

Добри Божилов - писател

По повод нападките над проф.Григорова, нека уточним, че тя на 100% е спазила академичните правила и НЕ Е ПРАВИЛА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОПАГАНДА В СУ.

Тя е изразила мнение като гражданин ИЗВЪН СУ.

За разлика от нея, Академичният съвет на СУ заема откровено политическа позиция, и го прави в качеството си именно на универистетска институция. Т.е.

Академичният съвет нарушава устава и правилата на самия Университет.

В СУ има и други преподаватели, които имат политически позиции. Такъв е например Александър Сивилов, който има собствен канал – постоянно гледан и доста по-известен е като цяло от проф.Григорова.

Такъв беше и неолибералът Кристиан Таков, който беше доцент в СУ, но в същото време – виден активист и почти икона на ДБ.

А във философския факултет на СУ е пълно с русофоби и атлантици, които никой не спира да изразяват позиция извън университета.

Преподавателят от Стопанския факултет Георги Ганев в момента е депутат от ДБ, и не само това, но и провежда икономическа политика точно обратната на всичко пропагандирано от него през годините…

Така че – проф.Григорова е 100% в устава и правилата. Тия срещу нея са извън всякакъв закон…
Но то тия хора видяхме, че се считат за над закона и по други поводи…

Добри Божилов