01.03.2024

Една и съща опаковка с лекарството Keytruda се доставя в две болници и се влива на двама пациенти, според документите!

Но, това е невъзможно в действителност. И най-вероятно, единият пациент не получава онкологичния лекарствен продукт!

А Здравната каса плаща два пъти една и съща опаковка!

Валя Ахчиева