18.06.2024

На схемата долу се вижда какви са прогнозите на Международния валутен фонд и световната банка за развитие на глобалната икономика. Дори и на най-големите лаици трябва да стане ясно, че независимо от тоновете пропаганда в полза на запада, светът вече не може да бъде еднополюсен.

Постепенно западът губи водещата си роля. Данните за сетен път ни показват, че няма нищо вечно. Както в XVIII и XIX век Европа, а после и САЩ буквално смазаха тогавашни икономически гиганти като Индия и Китай, така днес тези гиганти, заедно с няколко нови такива, са се събудили и се превръщат в първостепенни глобални играчи.

Тезата на Франсис Фукуяма, че западната пазарна икономика и либерална демокрация са своеобразен връх и край на историята и че оттук нататък все ще е така, окончателно умря!

Идва нов, многополюсен свят. Необританската империя (САЩ, Великобритания, Канада, ЕС…) е принудена да се откаже от плановете си за глобално господство. Затова пред света днес има две възможности:

1. Западът да продължи да брани илюзията си, че е незаменим глобален лидер и да я брани дори с цената на световна ядрена война и унищожение на цивилизацията

2. Всички геополитически играчи да седнат на масата за преговори и да конструират нов свят, базиран на сътрудничество и взаимно уважение в името на развитието на цивилизацията.

Близките 10 години ще покажат по кой път ще тръгнем. Това десетилетие ще бъде или началото на нова ера или ще е край на Иван Спирдоновстолетията на развитие и прогрес.

Живеем в интересни времена…

Иван Спирдонов

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Continental Shift: The World's Biggest Economies Over Time Countries with the highest GDP on Earth in 1992, 2008 and 2024 Asia Europe 1992 Americas Russia U.S. 2008 Japan U.S. 2024* Germany Japan China France China U.S. Italy Germany India UK UK Japan Spain France Indonesia Canada Italy Russia Russia Brazil Germany China Russia Brazil Spain UK projection Source: World Bank and IMF France'