08.02.2023

Милена Върбанова

Никой управник не реагира срещу заплюването на България от страна на „македонските“ сърбомани. „Президентът“...