20.05.2024

Иван Тренев

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , В КОЕТО МОЛИМ ДА БЪДАТ СКАНИРАНИ ЗА НАУЧНА РАБОТА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

„РЪКОПИС ОТ ВАСИЛ ШАНОВ, В КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПОП КРЪСТЮ НЕ Е ПРЕДАТЕЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ДВЕ ОРИГИНАЛНИ СНИМКИ НА ПОП КРЪСТЮ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ.“

Надяваме се нашата молба да бъде удовлетворена и ръководството на Национален Музей „Васил Левски“ да предаде сканирани архивите, за да рбаотим по тях.

В противен случай – това е саботаж и укриване на иситната!!!

Иван Тренев