02.06.2023

Поредна Корнелянска наглост.

Другарката пуснала призив към Гълъб Донев незабавно да бъдела спряна продажбата на райски газ.
Уважаема другарко популист, спирането на продажбата на дадена стока се извършва не от мин. председателя, а от Комисията за защита на потребителите. В тази връзка следва да си припомните, че вие назначихте червени апаратчици-калинки в тази комисия.

Така че с подобни призиви сехобръщайте към тях белким си свършат работата.
Ако могат.

Daniel Bojilov