01.03.2024

Предаване на властта.
Киро се хвали, все едно оставя Швейцария на Балканите.

Гълъб Донев тактично премълча хвалбите и сложи за фон Конституцията, често нарушавана от Кирето.
И после лекичко спомена част от катастрофата, с която те трябва да се справят. Като се почне от цената на газа, съсипаните пътища и т.н.

Елегантен шут в задните части на хвалипръцковщината.

Богомил Бонев